Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vân Hòa đến năm 2035 - TL1/5.000

13/09/2018 04:10

      Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Vân Hòa đến năm 2035 - TL1/5.000 tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên


Tải Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

Nguồn tin: UBND tỉnh Phú Yên