Thông báo của UBND Tỉnh về khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Đề án xây dựng tập trung các trụ sở cơ quan hành chínhcủa tỉnh và dự án Nhà nghỉ dưỡng của Bộ Công an

13/09/2018 04:01

      Thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, về khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Đề án xây dựng tập trung các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh và dự án Nhà nghỉ dưỡng của Bộ Công an


Thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên

Nguồn tin: UBND tỉnh Phú Yên