Lấy ý kiến ranh giới dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2

12/09/2018 04:22

      Công văn số 1764/SXD-QHKT ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng, về Lấy ý kiến ranh giới dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2


Tải Công văn số 1674/SXD-QHKT và các tập tin .dwg đính kèm

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc