Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 5, ngày 19/01/2018

24/01/2018 08:09

      Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 5, ngày 19/01/2018


Ngày 19/01/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 5 năm 2018 cho 86 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Đã có 82/86 cá nhân tham gia đợt sát hạch với tổng số 119 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế trong quá trình sát hạch. Kết quả, có 101 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 84,9%), 18 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 15,1%).


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh