Văn bản số 1639/SXD-QLN ngày 24/8/2018 của Sở Xây dựng

27/08/2018 09:37

      Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu B (đợt 4)


Văn bản số 1639/SXD-QLN ngày 24/8/2018 của Sở Xây dựng, V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu B (đợt 4) /Content/upload/files/1639-SXD-QLN.pdf