Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – đợt 4, năm 2018

22/08/2018 10:49

      Ngày 21/8/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4 năm 2018


     Ngày 21/8/2018, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng phối hợp với Trường ĐHXD Miền Trung tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4 năm 2018 cho 150 cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Đã có 138/150 cá nhân tham gia đợt sát hạch với tổng số 203 bài thi. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng theo quy định, không có cá nhân vi phạm qui chế trong quá trình sát hạch. Kết quả, có 188 bài thi đạt (chiếm tỉ lệ 92,61%), 15 bài thi không đạt (chiếm tỉ lệ 7,39%).


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh