Sở Xây dựng triển khai thanh toán điện tử phí, lệ phí thủ tục hành chính

21/08/2018 11:04

      Sở Xây dựng triển khai thanh toán điện tử phí, lệ phí thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công


     Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thanh toán các khoản phí, lệ phí thủ tục hành chính của Sở Xây dựng, vừa qua Sở Xây dựng phối hợp Ngân hàng Công thương Phú Yên (Vietinbak) tổ chức tiếp nhận thanh toán điện tử các khoản phí, lệ phí các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ: congdichvucong.phuyen.gov.vn. Với các thao tác đơn giản chuyển tiền điện tử tổ chức, cá nhân đã thanh toán số tiền phí, lệ phí cho thủ tục hành chính vào tài khoản của Sở Xây dựng số: 126000051659 mở tại Ngân hàng Vietinbank Phú Yên.
    
     Việc thanh toán chuyển tiền điện tử giúp cho các tổ chức cá nhân giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng, an toàn. Bên cạnh đó để hỗ trợ thực hiện chuyển tiền điện tử khi vướng mắc các tổ chức cá nhân có thể gọi điện trực tiếp đến Sở Xây dựng số điện thoại 0257.3842789 để được hỗ trợ.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Bông