Thông báo về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018

13/08/2018 05:02

      Thông báo về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018


Thông báo số 144/TB-SXD ngày 13/8/2018 của Sở Xây dựng Phú Yên, về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018

Tải về Thông báo số 144/TB-SXD (Phần 1) (Phần 2)

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên