Về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công hạng II đối với Công ty TNHH xây dựng Phú Thuận

09/08/2018 08:45

      Công văn số 1445/SXD-QLXD ngày 01/8/2018 của Sở Xây dựng, Về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công hạng II đối với Công ty TNHH xây dựng Phú Thuận


Tải Công văn số 1445/SXD-QLXD

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Phòng Quản lý xây dựng