Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).

31/07/2018 01:37

      Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).


Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).
/Content/upload/files/1428-SXD-QLN.pdf