Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH XD&TM Thiên Dương

30/07/2018 02:01

      Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 27/7/2018 của Sở Xây dựng, về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH XD&TM Thiên Dương


     Ngày 27/7/2018, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 159/QĐ-SXD thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH XD&TM Thiên Dương.
    
     Lý do thu hồi: Chỉ huy trưởng của đơn vị đã nghỉ việc nên đơn vị không đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng công trình Dân dụng - Hạng III theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải Quyết định số 159/QĐ-SXD


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên