Công văn số 833/SXD-CCGĐ ngày 15/5/2018 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/07/2018 09:12

      V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Công văn số 833/SXD-CCGĐ ngày 15/5/2018 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Tải về file Văn bản hướng dẫn