Công văn số 832/SXD-CCGĐ ngày 15/5/2018 V/v triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh

10/07/2018 09:11

      V/v triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh


Công văn số 832/SXD-CCGĐ ngày 15/5/2018 V/v triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh.
Tải về file Văn bản hướng dẫn