Công bố chỉ số giá tháng 4,5 năm 2018

09/07/2018 04:20

      Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.


http://www.mediafire.com/file/lczj5zxydbnew62/CH%25E1%25BB%2588_S%25E1%25BB%2590_GI%25C3%2581_TH%25C3%2581NG_4%252C5_N%25C4%2582M_2018.pdf/file

Nguồn tin: Sở Xây dựng