SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

03/01/2018 10:31

      Ngày 29/12/2017 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động của UBND tỉnh Phú Yên năm 2017; toàn thể công chức, viên chức, Đoàn viên Công đoàn Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tổng kết hoạt động của Sở Xây dựng năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; ngày 29/12/2017 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018.
Tham dự buổi hội nghị có lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức Sở Xây dựng. Trong đó, đoàn Chủ tịch gồm có Đ/c Huỳnh Lữ Tân (Giám đốc sở Xây dựng), Đ/c Nguyễn Văn Đồng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Phó Bí thư Chi Bộ Sở Xây dựng) đại diện cho Cấp Ủy Chi bộ, Đ/c Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang (Chi cục trưởng CC Giám định Xây dựng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở) đại diện cho Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng.
Tại buổi Hội nghị, toàn thể thành viên tham dự đã được nghe và tham gia thảo luận, góp ý Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng tổ chức phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2017 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. Qua thảo luận, tham gia thảo luận, góp ý và tiếp thu ý kiến góp ý Hội nghị đã thông qua Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2018. 
Với phương châm thực thi công vụ năm 2018 “Thân thiện, nghĩa tình; tận tuỵ, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật”; toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Ngô Thị Thanh Tuyền