Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sử dụng phần mềm dùng chung tại tỉnh Phú Yên

20/12/2017 04:08

      Ngày 07/12/2017, tại Hội trường Khách sạn Kaya (238 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) Bộ Xây dựng đã chủ trì tập huấn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung hệ thống thông tin về Nhà ở và Thị trường bất động sản.


Tham gia tập huấn có Lãnh đạo Sở Xây dựng của 16 tỉnh miền Trung -Tây Nguyên và các phòng chuyên môn; Tỉnh Phú Yên còn có sự tham gia của đại diện các Sở ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế và đại diện UBND các huyện, thị xã Sông Cầu và Thành phố Tuy Hòa.
Đại diện Bộ Xây dựng Ông Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà & TTBĐS hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về Nhà ở và TTBĐS; Ông Nguyễn Ngọc Quang- Giám đốc Trung tâm Thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung hệ thống thông tin về Nhà ở và TTBĐS.
Qua tập huấn các thành viên tham gia được hướng dẫn thực hiện những quy định trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Đình Phong