Bản đồ Dự án Khu nghỉ dưỡng và sân Gôn cao cấp Anam Phát để lấy ý kiến cuộc họp

06/06/2018 03:19

     


Truy cập the địa chỉ dưới đây để tải file autocad:

http://www.mediafire.com/file/2t6ke99rlr96cx7/B%25C3%25ACnh_%25C4%2591%25E1%25BB%2593_Anam_Ph%25C3%25A1t.rar/file

Truy cập the địa chỉ dưới đây để tải file PDF:

http://www.mediafire.com/file/lwr5h4w33rxgb9w/B%25C3%25ACnh_%25C4%2591%25E1%25BB%2593_Anam_Ph%25C3%25A1t-Model.pdf/file