Công bố, bàn giao hồ sơ và tài khoản sử dụng phần mềm nội bộ quản lý công sở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/12/2017 09:35

      Triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 20/10/2017, Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm CNTT & Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi công bố, bàn giao hồ sơ và tài khoản sử dụng phần mềm nội bộ quản lý công sở thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Tham dự buổi công bố có đại diện các Sở ngành; Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu; Lãnh đạo Trung tâm CNTT và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông; các Phóng viên Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Tòa soạn báo Phú Yên.
Tại buổi công bố, Sở Xây dựng đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công sở thuộc SHNN trên địa bàn Tỉnh, phối hợp với Trung tâm CNTT và Truyền thông hướng dẫn sử dụng Phần mềm nội bộ quản lý công sở. Phần mềm nội bộ quản lý công sở cung cấp một số chức năng như: cập nhật dữ liệu, tra cứu thông tin công sở (theo Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng), xuất dữ liệu, … Đại diện Sở Xây dựng, Đồng chí Nguyễn Trọng Cường – Phó Giám đốc Sở đã bàn giao hồ sơ và tài khoản sử dụng phần mềm nội bộ quản lý công sở thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho các đơn vị có liên quan để có cơ sở thực hiện chức năng quản lý bao gồm: các huyện, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hòa, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư.
Dữ liệu công sở là công cụ kỹ thuật để phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng trong lĩnh vực quản lý Công sở, giúp cơ quan quản lý xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác quy hoạch phát triển hệ thống công sở trên địa bàn; xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa công sở; đánh giá công sở theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4601:2012; thực hiện công tác bảo trì, báo cáo tình hình quản lý công sở trên địa bàn Tỉnh theo định kì hoặc đột xuất, v.v. Ngoài ra, dữ liệu công sở còn là kênh thông tin để cùng phối hợp với các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường trong công tác chỉnh lý biến động về đất đai, giá trị tài sản, điều chuyển công sở.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Đình Phong