100% Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được cung cấp Dịch vụ công mức độ 3

29/05/2018 11:22

      100% Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được cung cấp Dịch vụ công mức độ 3


     Tiếp tục triển khai quyết liệt trong công tác cải cách hành chính năm 2018, Sở Xây dựng đã rà soát hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng theo Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu từ tháng 5/2018 Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính mức độ 3 trên cổng dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ: congdichvucong.phuyen.gov.vn. Phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện công ích đưa 14 thủ tục hành chính mức độ 4, đảm bảo thời gian nâng số lượng thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 theo Kế hoạch Chính phủ điện tử của Sở Xây dựng đề ra. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của Sở Xây dựng năm 2018 để đẩy mạnh nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh. Qua 5 tháng đầu năm 2018 Sở Xây dựng đã nhận mới 355 hồ sơ trong đó có 119 hồ sơ được tiếp nhận qua mạng (mức độ 3) chiếm tỷ lệ 33,5% tổng số số hồ sơ tiếp nhận.
     Trong thời gian tới Sở Xây dựng sẽ tiếp tục với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực như: Tổ chức hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ qua mạng, xây dựng hồ sơ thủ tục hành chính mẫu, phát tờ rơi về thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, tổ chức gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ triển khai dịch vụ bưu điện công ích... để nâng số lượng hồ sơ được tiếp nhận qua mạng đặc biệt là lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch mức độ 3 và mức độ 4.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Bông