Quy hoạch chi tiết Khu dân dụng Hồ Sơn

06/05/2018 08:27

      Quy hoạch chi tiết Khu dân dụng Hồ Sơn và dọc hai bên đường Trần Phú