Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên xuất bản Tập san "NGÀNH XÂY DỰNG PHÚ YÊN 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN"

02/05/2018 09:45

      Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên xuất bản Tập san "NGÀNH XÂY DỰNG PHÚ YÊN 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN"


          Được sự cho phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tổ chức biên soạn và xuất bản Tạp san "Ngành xây dựng Phú Yên 60 năm hình thành và phát triển" để hưởng ứng 60 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958- 29/4/2018), mục đích nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Xây dựng Phú Yên trong tiến trình lịch sử, những mốc son quan trọng cùng những đóng góp của ngành Xây dựng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; đồng thời khẳng định vị thế của ngành Xây dựng trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.
          Tập san giới thiệu thành quả của hoạt động xây dựng trên địa bàn Phú Yên trong lịch sử, đặc biệt là chặng đường gần 30 năm sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên, đồng thời  khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ của toàn ngành Xây dựng, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.


Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tác giả: Nguyễn Văn Bông