Chỉ số giá tháng 3, quý I năm 2018

02/05/2018 08:01

      Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.


http://www.mediafire.com/file/20vq67zmiq5e9zu/CH%E1%BB%88_S%E1%BB%90_GI%C3%81_TH%C3%81NG_3_QU%C3%9D_I_N%C4%82M_2018.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng