Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - Công ty cổ phần Lâm Đặc Sản

12/04/2018 02:03

      Thông báo số 53/TB-SXD ngày 12/4/2018 tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Công ty cổ phần Lâm Đặc Sản


http://www.mediafire.com/file/aqh1ypcyvm611e8/TI%E1%BA%BEP_NH%E1%BA%ACN_CBHQ_-_C%C3%81T_X%C3%82Y_D%E1%BB%B0NG_C%C3%94NG_TY_CP_L%C3%82M_%C4%90%E1%BA%B6C_S%E1%BA%A2N.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng