Thông báo thời gian sát hạch cấp CCHN - Đợt 2 năm 2018

06/04/2018 09:22

      Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018


Tải về Thông báo số 49 (phần 1)  Thông báo số 49 (phần 2)

Nguồn tin: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên