Chi số giá tháng 1,2 năm 2018

03/04/2018 10:43

      Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.


http://www.mediafire.com/file/ajnc2m8fi3cnw9p/CH%E1%BB%88_S%E1%BB%90_GI%C3%81_TH%C3%81NG_1%2C_2_N%C4%82M_2018.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng