Chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và cả năm 2017

03/04/2018 10:44

      Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.


http://www.mediafire.com/file/qcjj3my911yl7kt/CSG_TH%C3%81NG_12%2C_QU%C3%9D_IV_V%C3%80_C%E1%BA%A2_N%C4%82M_2017.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng