Thông báo số 21/TB-SXD ngày 05/02/2018 của Sở Xây dựng

22/03/2018 02:23

      Thông báo số 21/TB-SXD ngày 05/02/2018 của Sở Xây dựng, về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Cty TNHH Xây dựng Thành An cho sản phẩm cốt liệu lớn cho bê tông gồm các kích thước: 1x2cm; 2x4cm; 4x6cm.


/Content/upload/files/TB_21_Cong%20bo%20hop%20quy_Cty%20Thanh%20An_032018.pdf

Nguồn tin: Sở Xây dựng