Giá vật liệu xây dựng tháng 8/2016 (phần 2)

27/11/2016 10:15

      Giá vật liệu xây dựng tháng 8/2016 (phần 2)


Thông báo số 315/TBLS/XD-TC ngày 01/9/2016 của liên Sở Xây dựng - Tài chính, về công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: 

Liên kết file: Các tin khác: