Công văn số 993/SXD-QLN ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng, về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa - Phú Yên
Tải về máy file 1: