Về việc thực hiện Thông tư số 141/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
Tải về máy file 1: