Quyết định số 1896/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên


Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: