Công văn số 347/SXD-QLN ngày 12/3/2018


Công văn số 347/SXD-QLN ngày 12/3/2018 của Sở Xây dựng, về kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 5)

Tải về máy file 1: