Công văn số 331/SXD-QLXD ngày 08/3/2018


Công văn số 331/SXD-QLXD ngày 08/3/2018 của Sở Xây dựng, về bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công đối với công ty TNHH Nhất Lam

Tải về máy file 1: