Tuyên truyền tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng


Công văn số 2053/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng, về việc Tuyên truyền tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng

Tải về Công văn số 2053/SXD-CCGĐ / Tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng (558MB)