Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 24/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thu hồi tiền
Tải về máy file 1: