Công văn số 1947/SXD-CCGĐ ngày 13/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng
Tải về máy file 1: