Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh
Tải về máy file 1: