KHẨN: Công văn số 1713/SXD-CCGĐ ngày 03/11/2017 của Sở Xây dựng, về Thực hiện Công điện 01/CĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Tải về máy file 1: