Quyết định về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên


Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 05/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: