Về việc thực hiện gửi báo cáo thông tin công trình và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.


Công văn số 1220/SXD-CCGĐ ngày 02/07/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện gửi báo cáo thông tin công trình và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Tải về máy file 1: