Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Phú Yên


Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Phú Yên

Tải về máy file 1: