Thông báo về việc mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án: Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh


Thông báo số 99/TB-SXD ngày 12/6/2018 của Sở Xây dựng, về việc mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án: Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh

Tải về máy file 1: