Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV


Công văn số 1057/SXD-QLN ngày 08/6/2018 của Sở Xây dựng, về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Tải về máy file 1: