Công văn số 1374/SXD-TTr ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc hướng dẫn báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng




Tải về máy file 1: