Thông báo số 136/TBLS/XD-TN&MT ngày 22/8/2017 của liên sở Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện các quy định trong khu vực khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
Tải về máy file 1: