Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng, về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành Xây dựng năm 2017 và kế hoạch 5 năm, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 29/4/2018)
Tải về máy file 1: