Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng, về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Tải về máy file 1: