Thông báo số 211/TB-SXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng, về Phổ biến thông tin pháp luật về một số quy định trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

27/12/2017
Số văn bản 211
Ký hiệu văn bản TB-SXD
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày có hiệu lực 27/12/2017
Người ký Huỳnh Lữ Tân
Trích yếu Thông báo số 211/TB-SXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng, về Phổ biến thông tin pháp luật về một số quy định trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: TB_211_Mot so quy dinh trong Luat Kinh doanh BDS_122017.pdf   

Các văn bản khác: