Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở Xây dựng, về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

06/12/2017
Số văn bản 202
Ký hiệu văn bản TB-SXD
Ngày ban hành 06/12/2017
Ngày có hiệu lực 06/12/2017
Người ký Nguyễn Văn Đồng
Trích yếu Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở Xây dựng, về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm: TB_202_Tiep nhan ho so CCNC_122017.pdf   

Các văn bản khác: