Công văn số 1744/SXD-QLN ngày 08/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

09/11/2017
Số văn bản 1744
Ký hiệu văn bản SXD-QLN
Ngày ban hành 08/11/2017
Ngày có hiệu lực 08/11/2017
Người ký Nguyễn Trọng Cường
Trích yếu Công văn số 1744/SXD-QLN ngày 08/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Phân loại Công văn
Tệp đính kèm: CV_1744_Kiem tra DS doi tuong mua-thue mua NOXH_08112017.pdf   

Các văn bản khác: